Pagdating ni villalobos 40 plus dating


Si Datu Puti ang siyang pinuno ng grupo ng mga Datu.Si Datu Puti ay dalubhasa sa paglalakbay at sila'y lumapag sa San Joaquin, Iloilo (ang pangalan nito noong una ay Siwaragan).

Sa pagdating ni Ruy López de Villalobos sa isang pulo, pinangalanan niya itong na kalaunan ay naging tawag na rin sa buong archipelago.

Ang pangalang ito ay nagmula sa pangalang Felipe II ng Espanya.

Binuo nila ang katutubong naunang nanirahan sa ating bansa sa pamamagitan ng politiko at relihiyon.

Ang konsepto ng barangay ng mga katutubong naninirahan sa iba’t ibang isla ng Pilipinas ay lumawak sa pagiging isang bansa.

Si Abu Bakr ang nagtatag sa tinatawag na Sultanate of Sulu na kung saan silang mag-asawa ang naging unang Sultan at Sultana.